Foredrag

2017:

hans-krull

image

Januar 2016
Grafik hvad er det ? og hvad kan det være ? Kan grafik noget specielt? vil Billedkunstner Steen Rasmussen fra Jaungyde ved Ry forsøge at indkredse svar på disse spørgsmål dels gennem et historisk rids af grafikkens udvikling internationalt såvel som nationalt dels gennem de personlige oplevelser og erfaringer han har gjort sig gennem et liv med grafik som udøvende kunstner med en lang række udstillinger i ind og udland og som underviser på Grafisk skole i Århus fra 1990- 95 og igen fra 2000-2002 og på Silkeborg kunstskole fra 1995- 2000

Asger Jorn foredrag i 2014, v. Det Grafiske Værksted i Silkeborg:
Kunsthistoriker, mag. art. Gitte Tandrup er en kendt og meget værdsat foredragsholder, bl. a. på landets folkeuniversiteter. Hun har et indgående kendskab til danske kunstnere som Jorn og Vilhelm Bjerke Petersen og har desuden beskæftiget sig med store internationale kunstnere som Kandinsky, Klee, Ernst og Dali. Hendes seneste udgivelse er en bog om Carravagio. Gitte Tandrup byder på følgende foredrag: ” Kom på glatis. Asger Jorn 1914 -73” Torsdag d. 6. november kl. 19. 30 på Grafisk Værksted Silkeborg, Skolegade 21 E, over gården
Gitte Tandrup tager i sit foredrag bl. a. udgangspunkt i et af Jorns markante udsagn: ”Når æstetikeren læser et skilt: ”Isen er usikker”, da er det for ham en opfordring til ikke blot at prøve, om skiltet taler sandhed, men til at prøve, hvordan is føles. Dette er æstetikkens, udviklingens og fremskridtets forudsætning: at man kommer på glatis.”
Foredraget vil tage tilhørerne med på en vandring igennem Jorns billedverden og præsentere tolkninger af bl. a. en række af malerierne og Jorns grafiske værker.
I forbindelse med foredraget vil der desuden være lejlighed til at se en lille udstilling af værker fra kunstneren Kurt Heegaard Jakobsens private samling af grafik.

gitte

FOREDRAG OM ASGER JORN.
Kunstformidler Kirsten Jordahn Kirketerp, som igennem mange år har beskæftiget sig med Asger Jorns værk, bl.a. i sit virke som kunstformidler på Silkeborg Kunstmuseum, nu Museum Jorn, byder på ”En aften om Jorn”
Tolkninger eller gode historier. Tirsdag d. 16. september kl. 19. 30
Kirsten Jordahn Kirketerp omtaler udvalgte grafiske værker af Jorn, kommer ind på Jorns interesse for bemalede japanske drager og præsenterer forskellige tolkningsmuligheder af modifikationen ”Den foruroligende ælling.”
Der er gratis adgang, og der vil blive budt på en forfriskning.

FOREDRAG OM ASGER JORNS GRAFIK.
Troels Andersen, tidligere mangeårig direktør for Silkeborg Kunstmuseum, nu Museum Jorn, holder i forbindelse med markeringen af Asger Jorns 100-års fødselsdag foredrag om Jorns grafiske værk.
Troels Andersen er en af de fineste kendere af Asger Jorn. Han har skrevet en stor biografi om Jorn og hans kunst og er kendt som en spændende foredragsholder.