Bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen Grafisk Værksted Silkeborg pr. 24/4 2017:

Nina M. Knappe, Formand.
Taina Hvidlykke, Næstformand.
Lilian Vestergaard, Kasserer.
Janis Frankø, Sekretær.
Jytte Dunck, Bestyrelsesmedlem.

Suppleanter:
Jenny Bilberg
Mari Dahl