Bestyrelsen

Bestyrelsen for foreningen Grafisk Værksted Silkeborg pr. 9/4 2018:

Nina M. Knappe, Formand.
Margit Vica Madsen, Næstformand.
Lilian Vestergaard, Kasserer.
Janis Frankø, Sekretær.
Jens Erik Holm, Bestyrelsesmedlem.

Suppleanter:
Jytte Dunck Pedersen
Mari Dahl
Jenny Bilberg